Waarom ik politiek actief ben…

Sinds mensen in de gaten hebben dat ik verkiesbaar ben voor de lokale partij Samen Sterk Maasdriel heb ik al best wat reacties mogen ontvangen. Variërend van aanmoedigende tot ontmoedigende reacties. De aanmoedigende neem ik uiteraard zeer bescheiden in ontvangst, de ontmoedigende probeer ik te pareren.

De ontmoedigende reacties zijn vooral gebaseerd op het roerige verleden van Maasdriel. Maar weet je wat het met verleden is? Dat is een tijd die geweest is. Daar verander je niks meer aan. Echter, je kunt het verleden ook niet negeren. Natuurlijk is het in de Maasdrielse politiek onrustig geweest, tot ingrijpen van hogerhand aan toe. In de afgelopen 12 jaar is er echter heel hard gewerkt om die periode af te sluiten en de bestuurscultuur te veranderen. Dat zien veel mensen nog niet, een slecht imago schud je niet zo snel van je af jammer genoeg. 

Als je echter wat intensiever de gemeentelijke politiek gevolgd hebt de afgelopen jaren dan weet je dat er echt veel veranderd is. Natuurlijk zijn er nog wel eens botsingen, maar dat hoort toch ook bij politiek? Een gemeenteraad kan toch niet altijd een braaf klasje zijn, daar worden namelijk dingen beslist die belangrijk zijn, die ergens over gaan. Daar mag je over discussiëren, daar mag je over van mening verschillen. Verschillende partijen, verschillende meningen. Verschillende mensen, verschillende manieren van aanpak. Maar wel altijd met hetzelfde belang, namelijk het belang van de inwoners van Maasdriel en om de gemeente voor hen een prettige plek te maken.

Het is geen slangenkuil 

In de afgelopen 3 jaar ben ik betrokken geraakt bij Samen Sterk Maasdriel, nadat ik met het beheer van De Parel stopte is die betrokkenheid nog groter geworden en in december 2020 ben ik benoemd tot burgercommissielid. Ik heb met eigen ogen aanschouwd dat in de raadszaal constructief vergaderd en beslist wordt. Dat de sfeer onderling prima is, met wederzijds respect voor elkaar en elkaars standpunten. Dat er niks mis mee is om je daarin te mengen. Dat het geen slangenkuil is waarin je je begeeft, dat er geen vriendjespolitiek gehanteerd wordt en niks in de achterkamertjes beslist wordt. Het is jammer dat dat beeld nog steeds voor veel mensen overheerst, gebaseerd op het verleden. Kijk naar het heden, dan zie je echt dat het anders is. 

Voor de media is het natuurlijk niet interessant als alles koek en ei is, de kop ‘Er is weer goed vergaderd in Maasdriel’ trekt geen lezers. Het wordt pas interessant als er wat meer vuurwerk bij komt kijken, dan kun je smeuïge koppen maken. Als oude dossiers weer opgerakeld worden, als het politieke spel wat scherper op de snede gespeeld wordt, dat is interessant. En dat is ook nog wel eens gebeurd in de afgelopen raadsperiode en dat zal ook zeker nog wel eens gebeuren in de toekomst. Het blijft politiek.

Politicus…ik?

Of ik daar tussen pas? Ik denk het wel. Ik ben misschien niet de persoon die je als typische politicus zou beschrijven. Ik ben wat ingetogener, wat meer introvert dan de gemiddelde politicus. Maar ik vind wel van veel dingen iets, heb over veel zaken een mening. Voordat ik daar iets mee doe denk ik na over wat ik erover kan zeggen, maar eenmaal in discussie weet ik dus ook waar ik het over heb. Politieke dossiers zijn soms ingewikkeld, met veel leeswerk, veel jargon. Daar moet je dus goed voor gaan zitten om er je mening over te vormen en niet zomaar iets gaan roepen, althans dat is niet mijn manier van werken. Het voordeel van Samen Sterk Maasdriel is dat het een grote partij is, met een grote fractie en een grote achterban. Je hoeft dus niet van alles wat te vinden, want ieder heeft zijn eigen interessegebied, zijn eigen expertise. Een grote fractie kan de taken beter verspreiden en zodoende de leden de kans geven zich echt vast te bijten in een bepaald onderwerp of beleidsgebied.

Het politiek spel is een boeiend spel. Hoe overtuig je anderen van jouw standpunt, hoe vind je de beste manier om een voorstel door de raad te krijgen, hoe sluit je een compromis dat voor iedereen aanvaardbaar is. Soms moet je ook impopulaire beslissingen nemen, waar je inwoners soms niet gelukkig door maakt. Dat is ook niet makkelijk, maar het is voor een gemeenteraad ook niet mogelijk om altijd naar ieders welbevinden te handelen. Wikken en wegen is het.

Waarom Samen Sterk Maasdriel?

Ieder heeft zijn eigen politiek voorkeur, zijn eigen politieke kleur. Mijn lokale politieke kleur is blauw, Samen Sterk Maasdriel blauw. SSM is een partij waarbij ik me thuis voel, waarbij de standpunten aansluiten bij hoe ik over zaken denk en waar ik in een warm bad terecht gekomen ben. Daarnaast is het een partij waar betrokken mensen actief zijn die op inhoud politiek willen bedrijven, die het algemeen belang voor hun eigen belang stellen. Ik zeg niet dat dat bij andere partijen anders is, begrijp me niet verkeerd, maar een partij met kandidaten uit bijna alle kernen kan alleen maar voor het belang van heel Maasdriel strijden toch? 

Rossum, gemeente Maasdriel

Als Rossumer zullen dossiers die voor Rossum van belang zijn voor mij natuurlijk extra interessant zijn, maar als ik vind dat het in Rossum prettig wonen, ondernemen, en recreëren moet zijn dan moet dat in andere dorpen net zo zijn. In de gemeenteraad worden beslissingen genomen die ruim 25.000 mensen aangaan, niet alleen die 3000 die in Rossum wonen. Ik ben een mens dat zich graag voor anderen inzet, dat beperk ik niet tot mijn eigen kern. Zeker, ik ben heel actief in het Rossumse verenigingsleven, draag graag bij aan de leefbaarheid van het dorp. Daardoor weet ik ook hoe belangrijk het is dat een dorp zijn eigen identiteit behoudt, dat overal het gevoel van prettig leven ervaren moet worden. De gemeente, en dus ook onze partij, moet daar aan mee werken. De gemeenteraad is er bij gratie van de inwoners, dat mogen we nooit vergeten. De gemeente is een prettige gemeente door haar inwoners, ook die inwoners die hun nek uit durven steken en in de gemeenteraad zitting willen nemen. Ik draag graag een steentje aan bij aan die prettige gemeente Maasdriel, door me in te zetten voor leefbaarheid, een fijne leefomgeving, een actief verenigingsleven en een goed Sociaal Domein. Voor elke kern en elke inwoner met evenveel passie!

Laat je stem op 16 maart niet verloren gaan. Ongeacht wat je gaat stemmen, gebruik je stemrecht. Laat horen welke kant Maasdriel volgens jou op moet. En als je op mij wilt stemmen, dan zou dat natuurlijk een mooie bonus zijn!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: